LAAT DE ONDERNEMING VOOR JE WERKEN

menu
1

Fase 1: Oriëntatie & voorbereiding

Kosteloos én waardevol!

Je omzet is sterk teruggelopen. Medewerkers zitten thuis. De kosten lopen gewoon door. De druk op zowel de zakelijke als privésituatie neemt toe. Je weet even niet meer wat je nu moet doen. In deze fase pakken we direct de koe bij de hoorns.

meer over Lees meer over Corona ActiePlan Fase 1

Je omzet is sterk teruggelopen. Medewerkers zitten thuis. De kosten lopen gewoon door. De druk op zowel de zakelijke als privésituatie neemt toe. Je weet even niet meer wat je nu moet doen. In deze fase pakken we direct de koe bij de hoorns.
We kijken naar hoe je bedrijf ervoor staat, waar de pijnpunten liggen, wat er al gebeurd is, wat direct aangepakt kan en moet worden.

Liquiditeit

 • Hoe staat het met je debiteuren?
  Met welke crediteuren zijn nieuwe afspraken te maken?
  Voor welke steunmaatregelen kom je in aanmerking?

Positionering

 • Wat zijn de sterke kanten van je bedrijf?
 • Wat heeft meer aandacht nodig?
 • Waar liggen kansen in de markt?

Persoonlijke situatie

We schreven het al eerder: Als jij goed functioneert, gaat het met jouw bedrijf ook beter.

 • Hoe sta je er financieel voor?
 • Wat zijn je eigen doelstellingen?
 • Waarvoor kom je persoonlijk in aanmerking?

Fase 1: Oriëntatie & voorbereiding bieden we jou kosteloos aan. Jouw investering is alleen de tijd: circa vier uur. We nemen de tijd om een gedegen analyse van jouw situatie te maken.

2

Fase 2: Dynamisch Actieplan -> best & worst case scenario

‘Failing to plan, is planning to fail!’

Uit fase 1 volgt de corona-checklist die we continu volgen. Vanaf dag 1 houden we samen de liquiditeit van je bedrijf nauwlettend in de gaten. Op basis van de begroting van dit jaar maken we best & worst case scenario’s zodat je op alles bent voorbereid. Dat biedt rust en vertrouwen.

meer over Lees meer over Corona ActiePlan Fase 2

Uit fase 1 volgt de corona-checklist die we continu volgen. Vanaf dag 1 houden we de liquiditeit van je bedrijf nauwlettend in de gaten. Op basis van de begroting van dit jaar maken we best & worst case scenario’s zodat je op alles bent voorbereid. Dat biedt rust en vertrouwen.

 • Je krijgt goed inzicht in de huidige situatie en ziet hoe die zich ontwikkelt.
 • We passen onze WinstLekkage-activiteiten op jouw onderneming toe: waar zitten de quick wins?
 • We kijken goed naar de SWOT-analyse die we in fase 1 hebben samengesteld. Die leidt tot Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) per week; je ziet wat direct moet worden aangepakt en wat even kan wachten.
 • We kijken naar wat de komende week of twee weken laten zien op basis van de maatregelen die zijn afgekondigd en de verwachtingen van de markt. Je weet precies wat je moet managen.
 • We overleggen met je accountant over loonkosten en belastingafdracht.
3

Fase 3: Uitvoering & werken aan continuïteit

‘Survival of the fittest betekent niet dat het sterkte bedrijf overleeft, maar de onderneming die het beste in staat is zich aan nieuwe omstandigheden aan te passen.’

Het Corona ActiePlan gaat uit van een wekelijks of tweewekelijks overleg. We volgen de ontwikkelingen op de voet en bezien welke gevolgen dat voor jouw onderneming heeft.

meer over Lees meer over Corona ActiePlan Fase 3

Het Corona ActiePlan gaat uit van een wekelijks of tweewekelijks overleg. We volgen de ontwikkelingen op de voet en bezien welke gevolgen dat voor jouw onderneming heeft.

 • De liquiditeitspositie van jouw bedrijf staat centraal.
 • We nemen de scenario’s door en passen die eventueel aan.
 • We realiseren de quick wins.
 • We maken een taakverdeling tussen jou en sleutelmedewerkers in jouw bedrijf.
 • We voeren overleg met debiteuren, crediteuren en je accountant.
 • We nemen je productmix onder de loep – prijsbeleid, commerciële acties.
 • We kijken naar de relatie met afnemers en leveranciers.

We blijven, het hele traject door, kijken naar jouw persoonlijke situatie: als jij goed functioneert, functioneert jouw bedrijf ook beter!
En we richten ons op de toekomst; de periode ná corona! We zorgen ervoor dat de afgesproken acties en de bedrijfsliquiditeit worden geborgd. We zoeken naar nieuwe kansen voor jouw bedrijf.

Tenslotte
Het Corona ActiePlan beslaat in ieder geval drie maanden; in die periode worden resultaten duidelijk zichtbaar. We gaan uit van een wekelijkse of tweewekelijkse ontmoeting: fysiek of per teleconferentie. Die frequentie hebben we nodig om samen de ontwikkeling van jouw bedrijf goed te kunnen blijven monitoren.

Loods je bedrijf zo goed mogelijk door deze corona-crisis. Vertrouw op de kennis, kunde, kwaliteiten en ervaring van onze Thexton Armstrong-bedrijfsadviseurs: stuk voor stuk ondernemers met een schat aan ervaring.

naar boven