Het coronavirus en de daaruit voortvloeiende economische crisis stellen vele MKB-ondernemers voor ongekende uitdagingen. Alle adviezen en tips om deze moeilijke tijd door te komen zijn bijzonder welkom. Reden voor Thexton Armstrong, managementadviesbureau voor met name het MKB om bijgevoegde praktische gids, checklist en quick scan voor het MKB gratis ter beschikking te stellen.

Natuurlijk, het belangrijkste dat jij als ondernemer op dit moment kunt doen, is de door de overheid opgelegde maatregelen zeer serieus te nemen en strikt toe te passen. Je hebt deze verantwoordelijkheid niet alleen voor jezelf en jouw dierbaren, maar ook voor je medewerkers, klanten, leveranciers en alle andere relaties.

Vervolgens wil je alles doen wat mogelijk is om jouw bedrijf goed door deze crisis te loodsen. Deze gids, checklist en quick scan helpen je daar goed bij.

Gids voor de werkgever

De gids gaat in op jouw rol als werkgever. Zij geeft antwoord op vragen als ‘Wanneer kan de werkgever een vergunning krijgen voor werktijdverkorting?’ en ‘Mogen werknemers thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen?’. Download deze gids en zie hoe je, ondanks de coronacrisis, je bedrijf naar een hoger niveau kunt tillen.

Download de gids voor de werkgever!

Checklist kritische indicatoren

De checklist gaat in op de impact van deze coronacrisis op je bedrijf. Zij staat stil bij kritische resultaatindicatoren als liquiditeitspositie, productieomvang en prijsbeleid. Je krijgt alle aspecten voor het ondernemen in crisistijd op een rijtje, zodat niets aan je aandacht kan ontsnappen.

Download de checklist Impact Corona crisis op je bedrijf!

Quick scan financiële impact

We hebben tevens een praktische gratis quick scan ontwikkeld om de financiële impact van de coronacrisis op je bedrijf in te schatten. De Thexton Armstrong-adviseur helpt je graag en kosteloos bij de analyse en het zetten van de eerste stappen om met deze crisis om te gaan.

Winstlekkage

Nog een extra instrument om jou als ondernemer in deze coronacrisis te helpen: de Thexton Armstrong Winstekkage® sessie. De adviseurs van Thexton Armstrong hebben de afgelopen jaren honderden gratis Winstlekkage-sessies bij ondernemingen uit het Midden- en KleinBedrijf uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 9 van de 10 MKB-bedrijven ongemerkt winst verliezen door meerdere factoren. Dat verlies bedraagt gemiddeld maar liefst 8 procent van de totale omzet!

De Thexton Armstrong Winstekkage® sessie zal je in deze tijd een goede zet kunnen geven in het succesvol voortzetten van je bedrijf. Vul je telefoonnummer en e-mailadres in: wij maken graag een afspraak met je.