Menig MKB’er ergert zich aan het gedrag van hun personeel. Wij horen dit regelmatig tijdens onze gesprekken met ondernemers. Vaak i.c.m. een stortvloed aan voorbeelden van wat de betreffende medewerkers vooral niet doen. Voorbeelden die allemaal te maken hebben met vermeende laksheid, desinteresse en een ‘zesjes mentaliteit’.

In dit bericht wordt de veelvoorkomende oorzaak omschreven inclusief een aantal aanwijzingen hoe hiermee om te gaan.

Ik erger me soms rot aan... het enige dat hen interesseert is hun salaris aan het einde van de maand.

Als je dit herkent hebben we slecht nieuws; dit ligt (meestal) niet aan je werknemer maar aan jou! Het goede nieuws is dan, dat je er zelf dus iets aan kunt doen!

Vier gouden regels voor het beïnvloeden van het gedrag van je medewerkers:

1. Zorg voor een gemeenschappelijk doel

 

Als het hieraan ontbreekt streeft iedereen zijn eigen doelen na en laat zich in zijn gedrag daardoor leiden. Het is jouw taak een duidelijk lange termijn doel (visie) te formuleren dat jouw medewerkers inspireert.

2. Zorg voor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

Is het helder voor je medewerkers wat je van hen verwacht? Een functiebeschrijving waarin dit is vastgelegd is belangrijk en ook het met elkaar bespreken van verwachtingen over elkaars gedrag horen daarbij.

 

3. Zorg dat je medewerkers de juiste vaardigheden hebben

Als iets niet gedaan wordt dan betekent het niet altijd dat je medewerker het niet wil. In veel gevallen weet hij misschien niet hoe hij bijvoorbeeld dat telefoontje met die lastige klant moet aanpakken. Het is vaak lastig om dit toe te geven, makkelijker is het om het dan maar te laten liggen.

4. Geef zelf het goede voorbeeld

Het hebben van personeel lijkt soms net op het opvoeden van kinderen. Ze kijken naar voorbeelden van gedrag om hen heen en doen dit na. Wees je hiervan bewust als je weer eens iets te laat komt op een afspraak of als je zelf ongeïnteresseerd over een klant praat.

De regels zijn simpel, de uitdaging is ze in de praktijk toe te passen. Herken je dit en wil je hier verandering in aanbrengen? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Dit bericht is gebaseerd op onderzoek naar gedragsverandering binnen organisaties en is een verkorte versie van een langer artikel over dit onderwerp.