Is het voor u als ondernemer ook een uitdaging om uw team niet alleen de juiste dingen te laten doen, maar om hen ook gemotiveerd te houden? Sinds enkele jaren doet zich op dat vlak een nieuw fenomeen voor: de medewerker die doorwerkt tot aan de pensioendatum.

Uitdaging of morele plicht?

Voorheen kenden we de vele VUT-regelingen, maar die bestaan al geruime tijd niet meer. Het zijn niet slechts enkele medewerkers die doorwerken tot aan hun pensioen. Nee, de in grote getale aanwezige babyboomers hebben nu volop die leeftijd en werken en masse door tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Wellicht ervaart u zelf ook dat u met deze medewerkers een dusdanige band opgebouwd heeft, dat u het als uw morele plicht voelt om hen tot hun pensioendatum aan het werk te houden. En lukt dat ook?

Demotie of remotie

Met het klimmen der jaren neemt zowel de fysieke als de mentale belastbaarheid af, waardoor de verhouding tussen de belasting en de belastbaarheid in disbalans raakt. Is een stapje terug voor oudere medewerkers dan niet één van de manieren om hen langer gezond te laten doorwerken? Moeten we niet af van het idee dat een carrière altijd in een rechte lijn omhoog dient te lopen? In dat licht is een stap terug in functie en salaris een optie. We spreken dan van demotie of remotie.

Als we dit bekijken vanuit iemands levensloop dan is dat niet alleen maar negatief. Als een medewerker in het spitsuur van zijn leven even een pas op de plaats kan maken voor de zorg van kinderen of een zieke ouder, waarom wordt dan aan het eind van een loopbaan niet langzaam afgebouwd, in plaats van in één keer van alles naar niets te gaan?

Kijken naar kwaliteiten

Als we voortborduren op een stapje terug aan het (bijna) einde van iemands loopbaan, waarom dan niet vrijwillig met (oudere) medewerkers praten over de mogelijkheden van een andere functie? Daarbij moet niet uitgegaan worden van wat de medewerker níet meer kan, maar juist waar hij goed in is en waarin hij jongere collega’s kan aanvullen. Die kwaliteiten liggen vaak op het vlak van sociale vaardigheden en geschiktheid voor mentorschap.

Win-win situatie

Als een oudere medewerker een stapje terug doet, kan dat op meerdere fronten een flinke stap voorwaarts blijken. De persoon in kwestie ervaart meer levenskwaliteit en minder zorgen en krijgt binnen de onderneming een podium om dat met collega´s te delen. Voor u als ondernemer voldoet deze actie aan uw morele plicht de medewerker goed in te blijven zetten tot aan zijn pensioen. Promotie of demotie, remotie; stijgen of dalen, het is dus maar hoe je dat bekijkt.

Een goed gesprek met een oudere medewerker hierover getuigt van goed werkgeverschap en levert over het algemeen een win-win situatie op. Wil jij eens van gedachten wisselen over dit onderwerp? Dan nodig ik je graag uit om vrijblijvend contact met mij op te nemen.

 

Deze blog is gebaseerd op het hoofdstuk Demotiegesprek uit “Het GROTE Gesprekkenboek”. Dit volledig herschreven boek verschijnt in het najaar van 2015. De auteurs van dit hoofdstuk zijn Benny Schulte van Thexton Armstrong Schulte en Jacco van den Berg van Van den Berg Training & Advies.