Gedurende zijn carrière heeft hij veel ervaring opgedaan met het opzetten, acquireren en uitbouwen van MKB-ondernemingen en het overdragen hiervan. Zowel bij grotere als kleinere ondernemingen en zowel nationaal als internationaal.

Erik is opgegroeid in een ondernemersgezin en startte op zijn vijfentwintigste zijn eerste onderneming.

Je kunt je pas echt verplaatsen in andere ondernemers wanneer je zelf als ondernemer e.e.a. hebt ervaren.

“Theoretische kennis is heel belangrijk, maar je kunt je pas echt verplaatsen in andere ondernemers wanneer je zelf als ondernemer hebt ervaren wat het betekent om voor eigen rekening en risico te ondernemen.”

Erik heeft in de loop van de jaren de nodige theoretische kennis opgedaan, maar de meeste toegevoegde waarde boden toch de contacten en adviezen van andere ervaren (ex-)ondernemers. Deze ‘blik van buitenaf’ werkte veelal verhelderend en was soms ook confronterend, maar zorgde ervoor dat de focus gericht bleef op hoofdzaken zoals strategie en het behalen van beoogde doelen. Meestal zakelijk, maar soms ook persoonlijk.

Na twintig jaar als MKB-ondernemer actief te zijn geweest, verkocht Erik enkele jaren geleden zijn laatste belangen. Sindsdien is Erik actief als investeerder/belegger en adviseert hij daarnaast met passie andere ondernemers.

“Waardevol advies, gebaseerd op kennis en ervaring en met een persoonlijke benadering, gecombineerd met de heldere, professionele, gestructureerde doch pragmatische aanpak van Thexton Armstrong is wat het verschil maakt”, aldus Erik.

Erik is getrouwd met Berber en heeft een zoon en twee dochters. In zijn vrije tijd is hij vaak te vinden op zijn favoriete eiland Terschelling en is hij daarnaast betrokken bij tal van activiteiten in de regio.

Bezoek ook de website van team Friesland