Een succesvolle fusie of overname kan op de tekentafel een vanzelfsprekendheid lijken. Echter in de praktijk worden bepaalde onderdelen vaak onderschat of zelfs volledig over het hoofd gezien. In dit bericht bieden we, vanuit uit onze ervaring, overzicht van de motivaties en valkuilen van het proces en één van de sleutels naar succes.

Al sinds jaar en dag vinden fusies en overnames plaats. Niet alleen wanneer de economie minder goed draait en bedrijven dan vaak lager gewaardeerd zijn of in financiële problemen zitten, maar ook bij hoogconjunctuur gaan bedrijven in elkaar over. Een samenvoeging dient een strategische stap te zijn richting meer groei, marktaandeel, professionaliteit en/of winstgevendheid. Bij een familiebedrijf kan het een oplossing zijn om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen als er geen opvolger is.

Toch spreken wij veel ondernemers die erg terughoudend zijn als het gaat om een fusie of overname. Ze hebben het om hen heen namelijk te vaak mis zien gaan.

Waarom eindigen zoveel fusies en overnames in een deceptie?

Over fusie en overname processen is al veel geschreven en je zou toch zeggen dat er inmiddels zoveel ervaring en kennis is, dat een mislukking meer uitzondering dan regel is. Niets is helaas minder waar, want tijdens zo’n proces kan van alles misgaan.

Een aantal valkuilen:

  • Geen of onvoldoende strategische fit;
  • Geen of een slecht boekenonderzoek;
  • Te kostbaar waardoor het bedrijf lijdt onder de financiële ballast;
  • Te weinig aandacht voor het proces ná de overname of fusie zoals de integratie van systemen, mensen en klanten;
  • Een botsing van bedrijfsculturen, karakters en ondernemersstijlen.
Hoe verhoog je de kans tot succes aanzienlijk? Oók als beide eigenaren in het bedrijf blijven?

Het is vaak duidelijk ‘wat’ het andere bedrijf doet en meestal ook ‘hoe’. Wanneer wij betrokken zijn bij bedrijven die samengevoegd (moeten) worden, zijn het vaak de drijfveren van beide eigenaren die niet hetzelfde zijn. Die drijfveren, hun ‘waarom’, zijn namelijk zelden om veel geld te verdienen. Mochten visies botsen en de overige voorwaarden nog zo optimaal zijn, dan is de kans op een mislukking levensgroot. Keuzes maken en/of consensus bereiken zijn vaak lastig, maar wel dé sleutel naar succes.

Wil jij eens van gedachten wisselen over dit onderwerp? Dan nodig ik je graag uit om vrijblijvend contact met mij op te nemen.