Laat de onderneming voor je werken

menu
1

Fase 1: Winstlekkage & doelstellingen

In deze fase gaan we samen direct aan de slag met winstlekkage. We leggen je startmotieven vast, brengen met je team de ondernemingsdoelstellingen in kaart en gaan kijken hoe we dat allemaal kunnen realiseren. Want ook daar hebben we als Thexton Armstrong een bewezen model voor, en weet je adviseur dat aan te passen naar je onderneming. Een bedrijfsverbeteringsplan moet immers op maat gemaakt zijn.

meer over Fase 1

Wat gaan we gezamenlijk in kaart brengen?

Naast de start met winstlekkage initiatieven gaan we aan de slag met:

 • Persoonlijke doelstellingen
  We helpen je startmotieven helder in kaart te brengen zodat deze nooit meer naar de achtergrond verdwijnen.
 • Zakelijke doelstellingen
  Samen met je team gaan we de doelstellingen van je onderneming (her)bepalen zodat alle neuzen dezelfde kant op staan en iedereen weet wat er op het spel staat. We zorgen ervoor dat de zakelijke doelstellingen je persoonlijke visie mogelijk gaan maken.
 • Strategische doelen & initiatieven
  Als we de doelen concreet hebben geformuleerd, ontwikkelen we een actieplan waarbij verantwoordelijkheden worden gedeeld en opgepakt, er geen winst ongemerkt weglekt, en doelstellingen duidelijk bepaald zijn. Kortom, de route om visie en werkelijkheid bij elkaar te brengen. Het is een plan met grote stappen dat succes borgt in de basis van je onderneming.
 • Cultuur & structuur
  Gedreven en tevreden medewerkers helpen om je onderneming aan te laten sluiten op de doelen. Hoe de organisatie is opgebouwd is immers mede bepalend voor de commerciële slagvaardigheid – of het ontbreken daarvan. We helpen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en zorgen ervoor dat mensen weer met plezier samenwerken.
2

Fase 2: Actieplan

Hoe scherp een plan ook kan zijn opgesteld, alleen in de praktijk kan het worden waargemaakt. De praktische tools van Thexton Armstrong hebben zich bij ontelbaar veel ondernemingen bewezen en zijn toegepast op een ongekende diversiteit aan branches.

meer over Fase 2

Vertaling van initiatieven naar concrete acties

Deze fase bestaat uit een selectie van verbeter-initiatieven en de vertaling naar een praktisch actieplan om de verbeteringen in je onderneming te verankeren. We kijken hierbij naar alle relevante operationele onderdelen in je onderneming:

 • Producten & diensten: wat zijn je beste opties, waar verdien je het mee?
 • Marketing & verkoop: welke verkoopkansen worden niet optimaal benut?
 • Interne organisatie: waar verlopen processen stroperig, hoe is de cash flow?
 • Mensen: hoe zetten we personeel gemotiveerd en financieel optimaal in?
3

Fase 3: Uitvoering & ondersteuning

Uiteindelijk zijn al onze inspanningen niet alleen gericht optimaliseren van je winst maar ook op bedrijfsgroei - wat zich onder andere uit in minder winstlekkage, maar ook in de realisatie van persoonlijke doelstellingen. Door continu te blijven waken dat de ingeslagen richting actueel en opportuun is, tillen we de onderneming naar een hoger plan.

meer over Fase 3

Voortgang-sessies zorgen dat de overeengekomen initiatieven met succes wordt geïmplementeerd. Resultaten-sessies zijn eigenlijk management meetings; we houden de kerngetallen in de gaten,  koppelen het resultaat terug en bespreken strategische & organisatorische onderwerpen.

naar boven