De Belastingdienst heeft aangegeven dit jaar ruim 100 miljoen euro uit te geven aan het aanpakken van schijnzelfstandigen. Wanneer ben je schijnzelfstandige en zijn de gevolgen daarvan?

Deze groep maakt wel gebruik van de fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling, maar heeft er eigenlijk geen recht op. Voor freelance consultants die langdurig werkzaam zijn voor een of twee opdrachtgevers heeft dit eventueel verstrekkende gevolgen. De belastingdienst gaat dit jaar en de komende jaren proactief op zoek naar adviseurs die gebruik maken van belastingvoordelen waar ze geen recht op hebben.

Voorkomen is beter dan genezen; het ondernemerscriterium

Over het ondernemerscriterium bestaan veel misvattingen. Zo zijn ZZP-ers vanuit het burgerlijk recht (privaat recht) altijd ondernemer, mits ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Echter, belastingrecht valt niet onder het burgerrecht, waardoor ingeschreven ZZP-ers niet automatisch kwalificeren voor ondernemerschap in fiscale zin. “Dat betekent in de praktijk dat ondernemers moeten voldoen aan een aantal eisen die de Belastingdienst* stelt om als ‘ondernemer’ door het leven te gaan.” De hamvraag voor elke ZZP consultant is: voldoe ik aan deze eisen?

Je kunt dit toetsen aan de hand van zeven toetsingscriteria. Een als ZZP gekwalificeerde adviseur:

  • heeft minimaal drie verschillende opdrachtgevers;
  • factureert niet meer dan 70 procent van de inkomsten aan dezelfde opdrachtgever;
  • kan een ander in zijn/haar plaats sturen, zonder dat dit een probleem is;
  • staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever, de opdrachtgever is niet de “baas”;
  • drijft voor eigen risico de onderneming. Met andere woorden, als een opdracht niet naar tevredenheid wordt verricht, dan hoeft de opdrachtgever niet te betalen;
  • krijgt niet betaald als hij/zij ziek is;
  • maakt reclame voor de onderneming (visitekaartjes, advertenties, een website, etc.)

Meer lezen?

lees dan het volledige artikel